Obec Brodno

Vladimír StráňaiPrvý riaditeľ novej deväťročnej školy v rokoch 1969 -1982

* 10.1.1933 v Rajci †21.7.1989 v Bratislave.

 Spolu so zástupcom Michalom Valom vytvorili pedagogický zbor s vysoko kvalitných a odborne zdatných učiteľov. Pedagogický zbor novej školy tvorili učitelia: Straňaiová, Adamčíková, Kapitulíková, Maliarová, Marcová (rod. Chuchútová), Drozdík, Hass, Stehlíková, Vavreková, Kačeniarová a iní. Škola pod vedením Vladimíra Straňaia mala veľmi dobré meno v okrese Žilina a žiaci z Brodna a Vrania ktorí ju navštevovali ľahko zvládali prijímacie skúšky na stredné školy a vďaka menu školy sa nemali problém dostať na vtedajšie stredné školy. Vďaka učiteľovi telocviku si vtedajší žiaci obľúbili basketbal, ktorí bol pre žiakov dovtedy známi iba z obrazovky no nikdy sa sním prakticky nestretli. 

Za kvalitu pedagogického zboru ktorý vytvoril a za kvalitu výučby a dobré meno školy v okrese Žilna mu patrí vďaka a úcta.

 

Bol prísny a spravodlivý riaditeľ a dobrý pedagóg, matematik.
Vláda ČSSR mu v roku 1979 udelila čestný odznak za škrašľovanie životného prostredia ZDŠ. Okrem tohoto vyznamenania obdržal celý rad ďalších vyznamenaní a medaily.