Obec Brodno

Rudolf MoravecLekár, univerzitný profesor.* 10.02.1930 Brodno - Žilina
 † 13.06.2008 Bratislava

Univerzitný profesor MUDr. Rudolf Moravec, DrSc. sa narodil v roku 1930 v Brodne na Kysuciach. Otec Ondrej Moravec pracoval na železnici, matka Anna, rodená Dupkalová, sa starala o domácnosť a malé gazdovstvo. 
Základnú cirkevnú školu vychodil Rudolf Moravec v Brodne v rokoch 1936 - 1941, v roku 1949 zmaturoval na Gymnáziu v Žiline a potom sa rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré absolvoval v rokoch 1949 - 1955.

Za svoju profesionálnu prácu bol ocenený mnohými cenami a vyznamenaniami. Trikrát získal Cenu Kostlivého, v roku 1986 Koperníkovu medailu, za učebnicu Špeciálna chirurgia bol ocenený Cenou rektora UK, za najlepšie skriptá v odbore vied získal v roku 1980 Cenu rektora KU v Prahe. V roku 1972 ho na Medzinárodnej výstave patentov v Ženeve ocenili Zlatou medailou za vynález Perfusor, je držiteľom Striebornej i Zlatej medaily Lekárskej fakulty. V roku 2000 mu bol udelený titul Osobnosť Kysúc za humánnu činnosť. 
MUDr. Moravec vychoval deväť kandidátov vied z chirurgie, troch docentov a jedného profesora. ďalších piatich docentov z chirurgie z iných slovenských pracovísk, keď bol vo funkcii predsedu habilitačnej komisie.

Pomáhal mnohým občanom Brodna, ktorý ho navštívili so  svojími zdravotnými problemami. Rovnako pomohol monohým budúcim študentom vysokých škôl aby sa vzhľadom aj k vtedajšiemu spoločenskému postavenia, či íným problémom ( kadrový profil rodičov študenta) dostali na Vysokú školu a úspešne ju ukončili.

Za jeho nezištnú pomoc rodákom mu patrí vďaka a úcta.

Ďalšie informácie sa môžete dočítať na: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59503