Obec Brodno

Snimka obrazovky 2014 05 11 o14.30.10Tajomník miestného národného výboru v Brodne. Zakladajúci člen dychového súboru "Brodňanka".

* 18.9.1929 † 6.8.1969 Významne pomohl presadiť u výšších státných orgánov spolu so súčasným riaditeľom pánom Arthurom Bayerom výstavbu novej ZDŠ.

 

Nová škola súťažila vo výbovom konaní spolu s obcou Gbeľany. Vtedajšie stranícke a štátne  orgány vďaka riaditeľovi Byerovi a pánovi Kuchárovi schvalili výstavbu v obci Brodno.

Fotografia pána Kuchára v dobe jeho aktívnej činnosti.

Snimka obrazovky 2014 05 11 o14.33.01