Obec Brodno

 Snimka obrazovky 2014 07 17 o7.10.41Prvý kapelník a zakladajúci člen dychového súboru "Brodňanka"

* 25.1.1930 v Brodne  † 12.6.2013

V rodnej obci prežil detstvo i mládenecký život. Vyrástol v chudobnej rodine ako najstarší zo 6-tich súrodencov. Celý svoj produktívny vek pracoval ako robotník a neskôr ako majster v Chemických závodoch v Žiline, odkiaľ odišiel do dôchodku.

Bol pilierom rodiny, vychoval dcéru Jarmilu a syna Jaroslava. Stmeľoval rodinu a žil pre ňu Jeho manželka Irena pochádzala z Lalinka. Spolu si postavili v Brodne dom a ona ako žena kapelníka to nemala ľahké, lebo Jozef trávil veľa času s kapelou a musela veľa práce aj na poli a pri hydine zastať sama. Popri rodine sa nezištne zapájal do spoločenského života. Vždy mal plné priehrštie dobrých nápadov. Jeho pracovité ruky boli stále pripravené pomôcť.

Jozef Marišin bol predovšetkým výborný hudobník, kapelník, klarinetista a láskou mu bola od detstva až do smrti "harmonika".

Ako zakladajúci člen dychovej hudby"Brodňanka" sa od dňa 24.4.1969 stal jej prvým kapelníkom. Za 43 rokov pôsobenia vrcholnou mierou prispel k rozvoju a zvyšovaniu kvality hudobnej produkcie v našej dychovej hudbe "Brodňanka".Jeho vzťah ku spoluhráčom z hudby a vôbec ku všetkým ľuďom sa vždy vyznačoval srdečnosťou, milým pozdravom, vrelým stiskom ruky, dobrým slovom a úprimným pozdravom. tento jeho vklad do naších spoločných úspechov rodiny a spoločnosti je tým najkrajším vencom.

Navždy ostane v naších srdciach. Našej dedine dal to najlepšie a najvzácnejšie čo mohol. Obetoval spústu času hudbe a určite by si z celého srdca prial aby "Brodňanka" nezanikla, aby naďalej obohacovala Brodno, aby sa našli mladé talenty, ktoré budú pokračovať v hudbe a odovzdávať skúsenosti novým generáciám muzikantov.

Želaním nášho kapelníka bolo aby jeho dielo a dlhoročná práca neodišli sním. Aby sa srdcia hudobníkov naplnili silou ducha, silou múdrosti. Aby zažívali hrdosť akú aj on prežíval, keď počúval skladbu ktorá sa im vydarila a bola bez chyby necvičená a hlavne s láskou, lebo bez nej by bola naša dychová hudba už dávno opustila Brodno a zmizla z nášho života.

"Česť je pamiatke"

S Jozefom Marišinom sa Brodňanka dôstojne rozlúčila tichými melódiami jeho hudby.