Obec Brodno

Stretnutie seniorov v novom roku

   Dňa 14. 1. 2017 sme sa po prvýkrát spoločne stretli v novom roku pri zabíjačkových špecialitách. O špeciality sa opäť postaral náš šéfkuchár Jožko Moravec  a Janko Barčík spolu s niektorými našimi členkami. Nechýbali ani výborné koláčiky a občerstvenie. Stretnutie pozdravili svojou účasťou naši poslanci MZ Ján Pažický a Ján Púček a za mesto Žilina  1. viceprimátor pán Patrik Groma. Popriali nám seniorom príjemné posedenie a do nového roka nám zaželali  hlavne zdravie a veľa pekných spoločných akcií.                Medzi nami sme privítali aj nášho rodáka – letca pána Františka Štefánika, ktorý je tiež dôchodca, dlhé roky žije v Bratislave, ale hrdo sa hlási k svojmu rodisku. Spolu s nami sa zabavili aj naši niektorí sponzori a členovia výboru PSUKR a DHZ.                                                               Na stretnutí boli vecnými cenami – pracovnými nástrojmi – ocenení naši najaktívnejší brigádnici: J. Barčík, Š. Bugáň, Ľ. Kuchár, J.Moravec a A. Vallová.                                                               Posedenie bolo spojené s hudbou a  spevom. Do nového roka sme teda vykročili veselou náladou.

DSCN2727

ZabijaPredsednictvo

 

DSCN2737

 

 

DSCN2728

DSCN2735

 

 

DSCN2747

Fero Stefanik

PoslanciOceneni