Obec Brodno

Ako pokračuje výstavby tunela a mostov diaľnice Strážov Brodno.  

Informácie o pokračovaní výstavbu tunela a mostov na diaľnice D3 Strážov - Brodno boli uverejnené na:

https://www.youtube.com/watch?v=6gPdZQbnDrM

 

 Časť z jedného z článkov kde je opísaný úsek stavby a jej cieľ je tu:

Celková dĺžka úseku stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je 4,250 km (merané v osi diaľnice). Stavba na začiatku úseku nadväzuje na stavbu D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), ktorá je v súčasnosti už zrealizovaná, a na konci svojho úseku plynulo prechádza do pripravovanej stavby D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Trasa diaľnice križuje cestu I/18, trať ŽSR, vodnú nádrž Hričov, cestu II/507 a rieku Kysucu.

Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť dopravné podmienky (medzinárodné aj vnútroštátne) a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 sa vytvoria podmienky na podstatné odľahčenie dopravy na cestách I/11 a I/18. Vďaka vybudovaniu diaľničnej siete vzniknú možnosti na lepší ekonomický rast regiónu Kysuce a najmä prepojenie severu a juhu bude realizované mimo intravilánu mesta Žilina.

Viac sa dočítate po kliknutí na odkazy viď. vyššie.

Fotografia je uverejnená so súhlasom vydavateľstva Jaga. Foto: Eurovia SK, a.s.

04 Eurovia

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 Výstavba diaľnic v okolí Žiliny úspešne napreduje

 Žilina 10. 3. 2015 – V žilinskej mestskej časti Považský Chlmec, v oblasti Pod skalkou, začala dnešným dňom Národná diaľničná spoločnosť oficiálne raziť tunel Považský Chlmec, ktorý je súčasťou diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

 Slávnosť sa konala v stavebnej jame stredného portálu budúceho diaľničného tunela. Desiatkam prítomných hostí sa na úvod prihovoril minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Počiatek, po ňom sa prihovoril Milan Gajdoš, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Za mesto Žilina, v ktorého intraviláne sa stavba nachádza, prehovoril primátor mesta Žilina Igor Choma, ktorý vyzdvihol význam tejto dopravnej stavby pri riešení tranzitnej dopravy v našom meste. Tunely dostávajú podľa dávnych banských tradícií ženské mená, zvyčajne podľa mena manželky miestneho richtára či starostu. Tunel Považský Chlmec tak dostal meno Daniela, podľa manželky primátora Žiliny. Sochu svätej Barbory, patrónky baníkov, vysvätil generálny vikár Ladislav Stromček.

 

Diaľničný tunel s dĺžkou 2 218 metrov bude vybavený moderným komunikačným a monitorovacím systémom. Celková dĺžka diaľničného úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bude 4,25 km. Tento úsek v hodnote takmer 255 miliónov € bude financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Ukončenie výstavby je naplánované na jún 2017.

 

V tomto roku budú tak v okolí Žiliny vo výstavbe štyri diaľničné tunely (Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko a Višňové) v celkovej dĺžke takmer 13 kilometrov.

 

Viac informácií nájdete na:

www.ndsas.sk/aktuality-pri-ziline-sa-zacne-razit-vyse-dvojkilometrovy-dialnicny-tunel/44372s48833c 

Primator Igor Choma pocas prihovoruPortal tunela v Povazskom Chlmci

 

Vystavba tunela v Povazskom Chlmci