Obec Brodno

Výročná členská schôdza

Činnosť našej ZO JDS za polrok roka 2015 sme bilancovali na výročnej členskej schôdzi 7. 2. 2016. Pripomenuli sme i minuloročné akcie, dozvedeli sme sa o hospodárení s finančnými prostriedkami, schválili sme plán aktivít a rozpočet na tento rok. Naše rokovanie pozdravil náš poslanec za MZ pán Ing. Ján Pažický. Vyjadril potešenie z aktívneho života seniorov v našej obci a do ďalšej činnosti nám poprial pevné zdravie a veľa príjemných spoločných chvíľ. Po rokovaní nechýbalo bohaté občerstvenie, ktoré opäť svojpomocne pripravili naše členky, a veselá zábava, o ktorú sa postarali naši hudobníci Ľ. Kuchár a J. Horvát so svojou speváčkou.

DSC01859DSC01854DSC01850