Obec Brodno


Vranie je treťou mestskou časťou, ktorá má svoj erb

 Žilina 29. 02. 2016 – Žilinská mestská časť Vranie sa tiež dočkala svojich nových symbolov. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Vranie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma a poslanec za obvod číslo 8 Ján Púček.

 V súčasnosti je Vranie jednou z mestských častí krajského mesta Žilina. Na stretnutiach poslancov s občanmi vo Vraní sa tiež viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a jej významných medzníkoch, na ktoré sú jeho občania právom hrdí. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto Igor Choma a Ján Púček žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.

 Slávnostné odhalenie symbolov sa konalo 28. februára 2016 o 17.00 hod. na Kultúrnom dome vo Vraní, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline Emília Talafová, Ján Pažický a Jozef Juriš, ako aj prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška. Počas odhalenia symbolov program prebiehal v kultúrnom dome, kde sa predstavili tunajšie folklórne súbory. Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.

 Erb je registrovaný v tejto podobe: v striebornom štíte čierna vrana v zlatej zbroji, stojaca na zelenom kríku, vyrastajúcom zo zelenej pažite.

 Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(1/9), bielej(2/9), čiernej(1/9), žltej(1/9), čiernej(1/9), bielej (2/9) a zelenej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj ďalšie symboly mestskej časti Vranie sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona o obecnom zriadení): Heraldická vlajka

 PhDr. Pavol Čorba

hovorca mesta

zlava Poslanec Jan Pucek primator mesta Zilina Igor Choma a heraldik Ladislav Vrtel pri slavnostnom akte udelenia erbu mestskej casti Vranie.

 Erb mestskej casti Vranie na Kulturnom dome vo Vrani.Pri odhaleni erbu vo Vrani bola plna sala kulturneho domuSnimka obrazovky 2016 02 29 o12.03.28