Obec Brodno

Mapa vodovodnej siete a kanalizácie v našej obci od firmy SEVAK.  Kliknite na odkaz a otvorí sa Vám PDF súbor. Červenou farbou je označená kanalizácia a zelenou farbou vodovod.

SKMBT-C360-14062608020.pdf

 V tých častiach kde nie je vodovod bude rozšírenie závisieť od počtu podpísaných zmlúv za danú lokalitu. Predpoklad realizácie po naznačených etapách ( viď. nižšie) môže byť v inom poradí. Rozhoduje počet žiadosti resp. podpísaných zmlúv o pripojenie na vodovod v danej lokalite.

Problematiku rozšírenia vodovodu a kanalizácie v uliciach kde nie + postup a možnosť realizácie vysvetlili zástupcovia Sevaku na stretnutí s občanmi 25.3. a 20.5. 2014 to zopakoval pán poslanec Ján Puček.

Rovnako 25.3. 2014  aj pán prednosta mestského úradu občanom vysvetlil, že pripojením na vodu spoločnosti Sevak občan musí splniť kritéria a to tým, že nie je možné potom používať vodu spoločnosti Sevak, keď im nestačí vlastná voda, prípadne školsky vodovod. Takýto je predpis. Následne boli porozdávané občanom žiadosti o vodovodné prípojky, ktoré môžu odovzdať priamo do spoločnosti Sevak prípadne poslancovi Púčekovi, alebo určenému ich zástupcovi Antonovi Barčíkovi.

Mesto sa bude spolu s firmou SEVAK zaoberať budovaním vodovodu a kanalizácie v tých uliciach kde bude o pripojenie záujem potvrdený Zmluvami. V opačnom prípade je to stratová investícia.

Je preto na občanoch jednotlivých ulíc či sa dohodnú a aspoň väčšina ak nie všetci podpíšu zmluvy so Sevakom.

Odkaz na zápis so stretnutia: 

http://www.zilina.sk/userfiles/2014/zastupitelstvo/vo8/zapisnica_vo8-20140325.pdf

Firma SEVAK na základe požiadavky občanov na stretnutí 25.3 poskytla pánovi poslancovi mapu vodovodnej site aj vyznačením 4 etáp rozširovania vodovodu. Tu sú zobrazené 4 etapy.

 Snimka obrazovky 2014 05 25 o8.38.42
Snimka obrazovky 2014 05 25 o8.39.17

 Snimka obrazovky 2014 05 25 o8.39.56