Obec Brodno

                                                           Stretnutie v prírode

Dňa 29. 8. 2015 sme sa členovia Jednoty dôchodcov  v Brodne  stretli na spoločnej opekačke v peknom prírodnom prostredí na Tobolkách. Opiekli sme si špekáčiky a slaninku, bolo aj čím zahasiť smäd a zaspomínali sme si aj na našich otcov, ktorí bojovali v SNP. Prekvapenie nám pripravila jedna z našich členiek Hanka Vallová, ktorá pozvala muziku z Terchovej na spríjemnenie nášho posedenia.

Opek 1Opek 2Opek 3Opek 4Opek 5Opek 6Opek 7Opek 8Opek 9Opek 10