Obec Brodno

Podľa údajom z matriky sa v roku 2014 v Brodne:

1, Narodilo 12 detí.

2. Zomrelo 14 občanov.

3. Na trvalý pobyt prihlásilo 49 občanov.