Obec Brodno

Dobrý deň občania Brodna.

Budú to pomaly 4 roky keď som napísal tento príspevok na ktorý ma inšpirovala vtedajšia schôdza s pánom poslancom Janom Pučekom .

Na ten dnešný príspevok zasa schôdza ktorú mal súčasný poslanec Ing. Ján Pažický ktorý už 3 roky pokračuje v tom čo začal Ján Puček.

Dnes 25.1.2018 pripomínam príspevok z roku 2014 a to preto že by bolo už dobré keby sa rekonštrukčné práce na potoku zahájili čo najskôr a spoločne s rekonštrukciou aj rozšírenie vozovky od autobusovej zastávky až po RD pána Valcharčiaka.

Dovoľujem si preto opäť pripomenúť tento problém pretože na poslednom stretnutí ktoré organizoval pán poslanec Ing. Ján Pažický sa niektorí spoluobčania sťažovali a domáhali svojich práv ako účastníci konania. 

Nikto im ich práva ako učastníkom konania neberie, no zároveň je dôležité aby sa rekonštrukcia potoka začalo čo najskôr. 

Pozrite si preto video ako to vyzeralo keď sa potok vylieval. Kliknite na odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=iNZg-rZovxg

https://www.youtube.com/watch?v=KiWi6xBFol0

Kto si chce preveriť či naozaj pozemky po oboch stranách potoka patria mestu môže tak urobiť po kliknutí na odkaz. kde uvidí že parcela 963 na ľavej strane potoka je majetkommesta od pána Valcharčiaka až po železnicu.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=17&c=18.75533,49.25548&sc=n#/detail/kataster/parcela-e/806951/963

 Rovnako parcela 961 na pravej strane v smre toku:

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=16&c=18.75692,49.25552&sc=n#/detail/kataster/parcela-e/806951/961

 Pripájam aj  snímky z mapy pre obe parcele.

 Snimka obrazovky 2018 01 25 o14.19.25

 

 Snimka obrazovky 2018 01 25 o14.19.01

Aj vtedy a aj teraz navrhujem aby pri jedenej stavbe - Rekonštrukcia potoka mesto vyriešilo viacero problémov súčasne. Najhlavneší je samozrejme samotný potok no a sním úzke cesty na korých sa neobídu 2 osobné autá - ja sám som mal škodovú udalosť na mojom aute ( viď fotografia nižšie). Samozrejme sú medzi nami spoluobčania ktorý nemajú autá no aj oni potrebujú aby sa k nim dostala sanitka, polícia či nebodaj požiarnické auto.

Preto ak mesto je vlastníkom pozemkov z oboch strán potoka, je na ňom kadiaľ si zvolí trasu - koryto potoka - a to tak aby vyriešil aj cestu tak aby sa na nej obišli aj 2 nákladné autá.

Po cestách nad kostolom chodievajú aj poľnohospodárske stroje, autá zvážajúce stromy z lesa. Obyvatelia vyšného konca vedia že ak na niektorom mieste ostane stáť zaparkované auto, tak ho nemajú kadiaľ obísť. Preto ak by sa podarilo v časti od konečnej autobusú až po dom pána Valcharčiaka popri rekonštrukcií potoka vyriešiť aj dostatočne širokú vozovku bolo by to výberné pre všetkých ktorí ju využívajú.

 Ako to mesto vyrieši je na ňom samotnom a na projektantoch. Môj návrh že je miesto na rozšírenie vozovky som dal na tento web už pred 4 rokmi a pán poslanec Ing. Ján Pažický si túto tému podľa jeho slov dal tiež za jeho úlohy. Pretože ak to nevyriešime pri rekonštrukcií potoka tak kedy???

 

Tu je príspevok zo roku 2014. 

Potok v Brodne potrebuje rekonštrukciu. Projektová dokumentácia pre vydanie Územného rozhodnutia bola prerokovaná s občanmi 25.3.2014. Projektanti poskytli projekt v štádiu rozpracovanosti. Občania budú mať možnosť pripomienkovať riešenie ako účastníci konania.

Niektoré pripomienky boli vznesené už na samotnom stretnutí s projektantmi. Či sa jedná o mostíky  alebo o posunutie potoka v jeho hornom toku z dôvodu rozšírenia vozovky. Problém je že naše cesty sú na viacerých miestách úzke a neobídu sa ani 2 osobné autá. Občania parkujú pred ich domami a ak by prechádzala okolo sanitka alebo požiarnici tak by sa nedostali tam jam chcú. Alebo by si poškodili ich autá ako sa to stal tent týždeň ( viď. foot na konci).

To že je to možné ( rozšíriť cestu) je vidieť na poslednej snímke - oprava potoka v súčasnosti kde je vyznačená časť pôvodnej regulácie pred povodňami a teraz po úprave. Tam je vidieť že je kde potok posunúť tak, aby komunikácia bola dostatočne široká.

Projekt rekonštrukcie je zobrazený nižšie spolu s návrhom na jeho posunutie.

1, celková dĺžka rekonštrukcie

potok cely

 

Jednotlivé úseky.

potok ustie

  

potok skola

 

Potok kostol

zaciatok potok

 

 Ako by to mohlo byť?

Posunatie koryta potoka rozsirenie cesty

 

 potok


Snimka obrazovky 2014 05 25 o14.24.46

potok pod kostolom

IMG 5005