Obec Brodno

 Vážení občania,

 dovoľujem si Vás touto cestou srdečne pozvať na slávnostný ceremoniál pri príležitosti uvedenia do života/predstavenia symbolov mestskej časti Brodno.

 Ceremoniál sa uskutoční v nedeľu 3.9.2017 v Kultúrnom dome v Brodne so začiatkom o 14,00 hod. Zúčastnia sa ho vzácni hostia, a to pán župan, pán primátor, Herold Slovensko, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave a ďalší významní hostia.

 Na záver ceremoniálu bude občanom predstavená zrekonštruovaná kronika Brodna.

 Keďže sa jedná o mimoriadne udalosti v živote obce, teším sa na hojnú účasť občanov Brodna, ale aj našich rodákov či priateľov a známych, ktorých všetkých touto cestou srdečne pozývam. O bohatý kultúrny program a občerstvenie je postarané.

 S úctou

 Ing. Ján Pažický

 poslanec, volebný obvod č.8