Obec Brodno

 Niektoré z dôležitých problémov našej obce ktoré by bolo potrebné aspoň začať riešiť v novom volebnom období.

1, Popri plánovanej rekonštrukcií potoka Brodnianka riešiť inžinierske siete pozdĺž celej dĺžky potoka. Ak už bude obec rozkopaná tak nech sa vtedy zrealizujú aj ostatné inžinierske siete ktoré nie sú dokončené a nech sa do zeme uložia všetky káble. Pre informáciu takto vyzerajú naše ulice plné káblov krížom krážom.

Snimka obrazovky 2014 10 19 o19.34.13Snimka obrazovky 2014 10 19 o19.34.52

IMG 4991 Pozrite si detaily plánovanej rekonštrukcie a možnosti rozšírení niektorých úsekov ciest na:  http://brodno.sk/home/rekonstrukcia-potoka/

 

2, Dobudovať vodovod, kanalizáciu a iné siete v tých uliciach kde ešte nie sú vybudované. Pozrite si článok o vodovode na: http://brodno.sk/home/vodovod-a-kanalizacia-v-obci-brodno-sucasny-stav-a-vyhlad/

3, Vytvoriť koncepciu dopravy v obci. A to nie len na miestach kde sú úzke ulice a neobídu sa dve auta, ale celkovú koncepciu dopravy. 

4, Vyznačiť chodníky na miestách kde je to možné ( napríklad Zábrežná ulica). Označiť ulice ich názvami. Pre obojsmernú ulicu s chodníkom je potrebé 1,5m na chodník a 5,5 m na obojsmernú vozovku. 

5, Osadiť dopravné značky zákaz státia na miestach kde sú ulice úzke o parkovanie v týchto miestách ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ( najmä Zábrežná ulica)  kde pre lenivosť majiteľov vozidiel zaparkovať vo svojom dvore ohrozujú deti a starších spoluobčanov, ktorí musia ich zaparkované vozidlo obchádzať. Sú aj iné miesta kde parkovaním jednotlivec ohrozuje a obmedzuje ostatných. Osadiť značky obytná zóna na miesta, kde je to potrebné z hľadiska bezpečnosti.

6, Zmeniť prípadne doplniť v Územnom pláne mesta pre Individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Dopracovať cesty a inžinierske siete s celkovým riešením obce - výhľad na najbližšie roky.

7, Hľadať riešenie s majiteľom telekomunikačných rozvodov na riešení pripojenia na internet ( požiadavka na vyššie rýchlosti a dáta pre neustále sa rozširujúci okruh používateľov dátovej siete a Mágio TV po kábli - vybudovania nových trás s optickými káblami.

8, Vyriešiť s dodávateľom el. energie časté výpadky elektrickej siete v našej obci. Pravdepodobne nedostatočný výkon trafostanice, alebo iný problém.

9, Označiť ulice ich názvami. Onedlho bude mať vodič sanitky a požiarneho auta prípadne policjat nájsť Váš dom. čísle nie sú vzhľadom k pribudajúcim domom v rade. Vyriešili by to názvy ulíc. Toto sa už rieši viď: http://brodno.sk/home/uprava-nazvov-ulic-v-nasej-obci-list-poslanca/

10, Zaoberať sa znečistením ovzdušia pálením nekvalitných palív.  Pretože nie všetci majú vzhľadom k ekonomickej situácií na to aby kúrili plynom pomahajú si ľudia ako sa dá. Dôsledok je že spaľujú také palivo ktoré je najlacnejšie no ktoré je zároveň nezdravé lebo sa ním znečisťuje ovzdušie v našej obci.

Kto neverí nech sa niekedy prejde nad obec a pozrie si ten smog ktorý je nad našími príbytkami.

Toto je žiaľ celoslovenský problém. Neprávna politika dotácií. Ak by sa stanovili kritéria pre dotácie pre sociálne slabších a tieto kritéria by obsahovali aj ekonomickú prevádzku - náklady na vykurovanie vztiahnuté voči 1m3 obstavaného priestoru + prepočet nákladov aj na počet osôb v RD.  Prípadne iný ekonomikou motivovaný model. To je na zákonodarcoch. Tým by si občania vylepšili zateplením svoje obydlia, výmenou okien a investícia  štátu ktorú  vynaložil do plynofikácie našej obce- by bola lepšie využitá ako v súčasnosti je využívaná. Výsledkom by bolo zdravšie ovzdušie zdravší obyvatelia - nižšie náklady do zdravotníctva. 

Prevencia je lacnejšia ako liečenie obyvateľov z následkov spôsobených znečisteným ovzduším. 

11, Protipovodňové opatrenia v obci. Aj po rekonštrukcií potoka ( dúfajme že sa zrealizuje) je dôležité mať vypracované protipovodňové zábrany http://protipovodnove-zabrany.webnode.sk/fotogaleria/ . Vybaviť s nimi  hasičov ľaby boli schopnú ochrániť na miestách kde to bude potrebné. Dnes 13.9.2014  Peter Virdzek a Jozef Súkeník ( veliteľ hasičov) počas výdatného dažďa okolo 18.00 kontrolovali hladinu potoka. Ich domy patria medzi ohrozené a poslednými povodňami najviac postihnuté.

12, Koordinácia vedenia mesta Žilina s NDS - postup pri napájacích bodoch novej komunikácie Žilina - Čadca.Novými napájacími bodmi by mali byť podľa Územného plánu mestká časť Žilina - Brodno body označené písmenami "A" a "B". 

Snimka obrazovky 2014 05 02 o5.48.51


 Snimka obrazovky 2014 05 01 o22.00.35


 Snimka obrazovky 2014 05 01 o21.59.15