Obec Brodno

Výbor spoločenstva UKR Brodno spustil do prevádzky svoj vlastný web. Kliknutím na odkaz sa dostanete na ich web stránku. http://www.ps-ukr-brodno.sk/

Počet web stránok o našej obci narastá čo je dobre. Čím viac informácií o našej obci tým lepšie.