Obec Brodno

Dňa 20. 5. 2014 o 17.00 hod. sa konalo v jedálni ZŠ Brodno stretnutie občanov s poslancom  pánom Pučekom. 

Pán poslanec oboznámil prítomných s programom. Informoval občanom o prebiehajúcich prácach na oprave výtlkov a novom koberci na ceste okolo cintorína.  Zároveň požiadal občanov aby chápali aká je úloha poslanca mestského zastupiteľstva a nemýlili si jeho funkciu s funkciou policajta, zamestnanca metského úradu, alebo sudcu. Povedal aj príklady. Ak sused nevpustí suseda pri stavbe, oprave domu  a podobne na jeho pozemok, tak poslanec to nevyrieši a treba sa obrátiť na súd. Ak iný občan má povolenie na prípojku vody, kanalizácie a podobne a rozkope pritom cestu, tak nech sú susedia chápaví, pretože nabudúce môžu robiť prípojku  oni. 

Oboznámil prítomných s výkresom kde sú zakreslené tras vodovodu a kanalizácie a vyzval tých ktorí sa chcú napojiť na tie to inž. site aby si vyzdvihli prihlášku a vypísanú mu odovzdali.

V ďalšom bode vyzval pán Puček prítomných či je záujem v Brodne aby boli pomenované ulice. Tento bod zostal bez reakcie prítomných, preto navrhujem tomuto problému venovať samostatný článok.

V diskusii bol podaný návrh na vyriešenie koncepcie dopravy v celej obci. Aby sa neopakovalo to čo v predchádzajúcich dňoch, že sa pre opravu komunikácie nikto nedostal autom k svojmu domu. Čo je však horšie v prípade núdze by sa k domom občanov nedostal ani sanitka a ani požiarnici ak by si to situácia vyžadovala. Preto bol pán poslanec požiadaný aby príslušné orgány mesta vyriešili problém dopravy a naplánovali z okruh-ovanie obce. Súčasne s plánom komunikácií aby sa riešili inžinierske siete. Veľa ulíc je v súčasnosti takých že sa dve osobné vozidlá neobídu.

Rovnako padol návrh aby mesto koordinovalo postup výstavby cesty Žilina Čadca a napájacie body obce vyznačené na výkrese písmenami "A" a "B" boli realizované súčasne. Občania žijúci za cintorínom by tak mohli pri ceste do Žiliny napojiť v bode "B" rovno na novú cestu 1. triedy a nemuseli prechádzať cez celú obec.

Prerokovaný bol aj návrh 25.3. ( viď. " Stretnutie občanov 25.3.) o posunutí potoka pri oprave regulácie tak aby šírka komunikácií bola min 5,5 m. 

Snimka obrazovky 2014 05 02 o5.48.51

Snimka obrazovky 2014 05 01 o22.00.35Snimka obrazovky 2014 05 01 o21.59.15