Obec Brodno

Dobrý deň, 

 dovolím si Vám dať do pozornosti novú rubriku: „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina“, na ktorej nájdete nielen zoznamy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina, mapky s novými názvami ulíc v mestských častiach: Brodno, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota, zoznam súvisiacich všeobecne záväzných nariadení, ale aj pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, postup pri zmene adresy trvalého bydliska a ďalšie súvisiace informácie.

 

Rubrika sa nachádza na stránkach mesta Žilina www.zilina.sk v pravom menu v sekcii: „Čo sa v Žiline urobilo“ (priamy odkaz: http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/229/).

 Snimka obrazovky 2015 10 08 o18.38.53

S úctou

 

PhDr. Pavol Čorba

hovorca mesta Žilina