Obec Brodno

V našej obci máme pomenované ulice. vylývajú nám z toho aj povinnosti. Čo má občan našej obce urobiť?

Občan musí zájsť na Mestský úrad v Žiline, klientské centrum. Je potrebné vypísať Žiadosť o určenie orientačného čísla na budovu - žiadateľom musí byť niekto z aktuálnych vlastníkov predmetnej nehnuteľnosti. K žiadosti prikladá:

Výpis z katastra nehnuteľností a Kópiu z pozemkovej mapy - stačí, ak si to stiahne z katasterportalu SR, nemusí to byť oficiálny doklad s kolkom.

Po pridelení orientačného čísla dostane Oznámenie o pridelené orientačného čísla, na základe čoho si môže začať vybavovať nový OP a pas - tieto zmeny by mali byť bezplatné, nakoľko sa tak deje na základe prijatia VZN.

Všetky informácie k názvom ulíc a iných verejných priestranstiev v Žiline sú uvedené v nasledovnej rubrike na: http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/229/.
Zároveň sú nižšie uvedené aj niektoré rady pre občanov i podnikateľov. Žiaľ, uvedená zmena si vyžaduje dostatok trpezlivosti obyvateľov pri nahlásení tejto zmeny. Pomenovanie názvov ulíc v celej Žiline bolo nevyhnutné, aby sa dodržal zákon o obecnom zriadení a malo to byť zrealizované už začiatkom 90tych rokov.
Na druhú stranu však pomenovanie všetkých ulíc uľahčí lepšiu orientáciu nielen občanom, ale najmä záchranárskym zložkám, kedy presná lokalizácia miesta nehody či úrazu a rýchly príchod pomoci sú veľmi žiaduce.

Občania
Obyvatelia a vlastníci takto dotknutých nehnuteľností si musia zmeniť a ohlásiť uvedené nové adresy v občianskych preukazoch, v pasoch a v iných cestovných dokladoch. Zmenu ulice ohlasujú aj pri osvedčeniach o evidencii motorových vozidiel, na ohlasovniach prechodného pobytu, v zdravotnej a sociálnej poisťovni, príslušnému správcovi daní, študenti to musia oznámiť do školy, pracujúci do zamestnania. O tejto zmene je potrebné dať vedieť svojim známym, obchodným partnerom, ako aj spoločnostiam, ktoré im posielajú korešpondenciu (banky, poisťovne, mobilní operátori, leasingové spoločnosti, telekomunikácie, plynárne, vodárne a kanalizácie, atď.).

Podnikatelia
Zmena adresy sa týka aj slobodných povolaní, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb majúcich na danej ulici nehnuteľnosti, pobočky, prevádzky, obchody a hlavne sídla. Podnikatelia si musia dať zmeniť adresu (resp. názov) ich sídla v príslušnom registri (v živnostenskom alebo obchodnom), ako aj na nahlásiť túto zmenu príslušným štátnym orgánom a úradom a poisťovniam. Ďalej budú musieť o danej zmene informovať svoje banky, mobilných operátorov, telekomunikačné spoločnosti, leasingové spoločnosti, vodárenské, energetické a plynárenské spoločnosti dodávajúce im tovary a služby, a atď.

Snimka obrazovky 2016 05 15 o18.13.33