Obec Brodno

                                              Mesiac úcty k starším v ZO JDS v Brodne

 Dňa 16. 10. 2016 sme sa stretli  v Kultúrnom dome v Brodne na slávnostnej členskej schôdzi z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V spolupráci s pánom poslancom za náš volebný obvod Ing. Jánom Pažickým sme medzi nami privítali 10 najstarších obyvateľov našej mestskej časti. Náš pán poslanec a viceprimátor Ing. Patrik Groma, hosť za mesto Žilina, im zablahoželali, popriali pevné zdravie,  pokojnú jeseň života a odovzdali kvety a bonboniéry. Za prestárlych občanov sa  vedeniu ZO JDS a zástupcom mesta poďakovala pani Ľuba Námorová, dcéra jednej pozvanej panej.

 Na stretnutí sme zablahoželali aj našim jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych  narodenín a ocenili sme 2 najaktívnejšie seniorky roka. Naše stretnutie pozdravili hudobným vystúpením členovia  dychového súboru Brodňanka, kultúrnym programom žiaci základnej školy a malí škôlkari. O koláčiky sa opäť postarali niektoré naše členky a o dobrý boršč pani Zdenka Randová.

DSCN2569DSCN2565DSCN2564DSCN2563DSCN2562DSCN2554DSCN2553DSCN2552DSCN2551DSCN2550DSCN2549DSCN2548DSCN2547DSCN2545