Obec Brodno

 Milí Žilinčania,

 Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že  je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

 Od 20. 3. do 24. 3. 2018 – Brodno, Budatín a Bôrik

 Brodno

 Zaroháčovská ulica

  • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
  • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
  • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
  • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
  • Zábrežná ulica (v strede ulice)
  • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

 Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor:

 

  • zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu
    (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

 

Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík.

 

Podrobný rozpis nájdete v prílohe a na www.zilina.sk, kde budú každý týždeň zverejňované aktuálne termíny podľa harmonogramu.

 

S úctou

 Mgr. Barbora Zigová

hovorkyňa mesta

 Odbor tlačový a zahraničných vecí

Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1

010 01 Žilina

Slovenská republika

 

mob.:    +421 918 754 476