Obec Brodno

ZO JDS v Žiline - Brodne bola založená na ustanovujúcej schôdzi 7. 6. 2015 ako 24. organizácia JDS v okrese Žilina. Za vznik organizácie sa veľkou mierou zaslúžil poslanec MZ v Žiline pán Ing. Ján Pažický, za čo mu patrí veľká vďaka.

Ustanovujúcu schôdzu pozdravila svojou účasťou aj predsedníčka OO JDS v Žiline pani Ing. Eva Beráková, ktorá oboznámila členov so Stanovami JDS na Slovensku, poinformovala ich s aktivitami OO JDS a KO JDS.  O členstvo v organizácii prejavil záujem značný počet seniorov – 54. Na ustanovujúcej schôdzi bol verejným hlasovaním schválený 5-členný výbor JDS na čele s predsedníčkou pani Boženou Slámkovou a revízna komisia.

Na záver pani Ing. Eva Beráková popriala novovzniknutej organizácii veľa úspechov v činnosti na dôstojné a aktívne prežívanie jesene života našich seniorov.

Foto z ustanovujúcej  schôdze.

DSC01520DSC01519DSC01517DSC01516DSC01514