Obec Brodno

Z jesennej činnosti našich seniorov                                         

                                       Mesiac úcty k starším

Dňa  18. 10. 2015 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme sa opäť stretli  na našom posedení.  Privítali sme  medzi sebou aj vzácnych hostí, zástupcu primátora mesta Žilina Mgr. Antona Trnovca, poslancov MZ pani Mgr. Emíliu Talafovú , pána Ing. Jána Pažického a zástupcu OO JDS pani PhDr. Annu Perkovičovú.

Naše posedenie nám spríjemnili deti  zo ZŠ s MŠ Brodno svojím kultúrnym programom a tiež aj hudobníci pán Jozef Horvát a pán Ľubo Kuchár. Svoje kulinárske umenie predviedol jeden z našich členov  pán Jozef Moravec výborným guľášom a šikovné ruky našich členiek chutnými koláčikmi.                

                                         Brigáda našich členov

V mesiaci októbri  sa niektorí  naši členovia zúčastnili brigády  v lesoch  Brodňanského chotára . V našich horách žije veľa lesnej zveri, ktorá v zimnom období robí škody na sadeniciach  malých  stromčekov. Aby naše lesy boli opäť omladené a rástli do krásy, natierali sa vŕšky sadeníc.  Počasie  celkom prialo, práca nebola ťažká, zažili aj veľa zábavy, domov  sa vrátili oddýchnutí a s pocitom dobre vykonanej práce.

 

                                      Medzinárodný deň vojnových veteránov

Dňa 11.11.2015 sa naša ZO JDS v spolupráci so ZŠ s MŠ Brodno  pripojila k výzve uctiť si pamiatku všetkých padlých v 2- och svetových vojnách a v doterajších vojnových konfliktoch. V tento deň  v roku 1918 o 11. hod a 11. minúte zaznela posledná salva  pri podpise prímeria  v Compiegene vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1. svetová vojna.

Na znak úcty sa v tento deň, v tejto hodine a minúte rozozvučali kostolné zvony v mnohých krajinách sveta i zvon nášho kostola. Symbolom  tohto dňa je aj červený kvet poľného maku. Žiaci našej školy za pomoci  pani zástupkyne PaedDr. E. Sidorovej zhotovili krásne venčeky z týchto kvetov, ktoré sme položili jedna skupina žiakov  a členov  ZO JDS ku krížu v Brodne a druhá  k Pomníku padlých vo Vraní za účasti  členov ZO JDS Vranie.

Pietnu spomienku za padlých sme ukončili zapálením sviečok, uctili si ich minútou ticha, slovenskou hymnou a modlitbou.

                                            Adventné  stretnutie

 

 Niekoľko našich členov sa  zúčastnilo na Adventnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 7.12. v Mestskom úrade  v Žiline. Podujatie zorganizovala Okresná organizácia JDS v Žiline pod záštitou pána primátora Ing. Igora Chomu. Hlavným bodom programu boli vystúpenia speváckych skupín seniorov z jednotlivých základných organizácií dôchodcov.  Zanôtili sme si pri známych pesničkách, vypočuli sme si piesne prispôsobené skupinami  na ich región, podujatie sme ukončili spoločne piesňou Tichá noc, svätá noc. Bol to krásny estetický zážitok a možno aj výzva pre našu organizáciu rozšíriť v budúcnosti počet vystupujúcich skupín.

                                                    Posedenie s urbárnikmi pri guľáši

 

 V sobotu 12. 12.  2015  boli pozvaní naši členovia, ktorí brigádovali v lese  pri ochrane malých stromčekov,   na posedenie   guľáši z diviny. V družnej besede spojenej s bohatým občerstvením čas rýchlo ubehol  a rozchádzali sa s veselou náladou.

Fotografie z jednotlivých akcií:

IMG 2882

IMG 2871IMG 2856IMG 2855IMG 2852IMG 2847IMG 2829IMG 2827                                            

IMG 2815

DSCN1635 1DSCN1634 1DSCN1633 1DSCN1632 1

DSC01752DSC01751DSC01749DSC01748

DSCN1620DSCN1619DSCN1617

DSC01771DSC01770DSC01767

20151111 11160320151111 110933