Obec Brodno

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme, v sobotu 21. apríla usporiadali mestské časti Brodno a Vranie v spolupráci so Základnou školou Brodno čistenie nášho okolia, a to najmä potoka Brodnianky, Toboliek a brehov Kysuce.

Akcie sa zúčastnilo asi 40 dobrovoľníkov - žiaci ZŠ s členmi pedagogického zboru, členovia ZO JDS Brodno, občania Brodna a Vrania a miestni poslanci. Počas doobedia sa vyzbieralo  niekoľko desiatok vriec odpadkov.

Všetkým, ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie a prišli spoločnými silami prispieť k skvalitneniu života v našich obciach, patrí poďakovanie.

Poprosím o zverejnenie krátkej tlačovej správy s priloženými fotografiami.

Ďakujem.

 

S úctou

Ing. Ján Pažický

poslanec, volebný obvod č.8 

IMG 20180421 112608IMG 20180421 092106IMG 20180421 091441