Obec Brodno

Naša obec má viac ako 750 ročnú históriu. Ján Moravec a kolektív vydali viaceré publikácie. Dve z nich sú vyobrazené na obr. 

"BRODNO 750 rokov prvej písomnej zmienky" + "BRODNO v toku času a histórie". 

Brodno v toku casu a Historie

750 rokovZopár údajov o našej obci Brodno, ktoré  je súčasťou  mesta Žilina.

Počet obyvateľov  Brodna k 31.12.2009 bol   1 293.

Rozloha obce : 7,28 km2

Brodno leží na ľavej strane rieky Kysuce pred Kysuckou bránou. Od mestskej časti Vranie ho oddeľuje rieka Kysuca a na juhu susedí s mestskou časťou Budatín a Zádubnie. Susedí s obcami Rudinka, Rudina, Oškerda a Snežnica. Obce Brodno a Vranie vznikli v rozšírenom priestore údolia rieky Kysuce, tesne pred Kysuckou bránou, ktorej dominujú vrchy Rochovica (639,6 m n. m.) a Brodnianka (719,8 m n. m.). Údolím rieky Kysuca prechádza aj Košicko-bohumínska železnica a štvorprúdová komunikácia, budúca diaľnica D3.

Pôvodne bola obec postavená v okolí potoka Brodnianka, kde je postavený kostol. Zástavba postupne pokračovala v potočnej zástavbe v smere potoka a neskoršie zástavba do vytvorených bočných ulíc, čím sa vytvorila súvislá zástavba. Najnovšia výstavba je sústredená na Zábreží okolo novej prístupovej ceste do obce. Od severu bolo Brodno chránená vrchom Brodnianka, ktorý bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Uprostred sa nachádza malé námestie, do ktorého prichádzajú štyri cesty. Tu končí aj MHD autobusová linka č. 22 zo Žiliny.

V našej obci pôsobí Pozemkového spoločenstva urbariátu, komposesorátu, reštitúcií Brodno. Spoločenstvo má vlastnú web stránku http://www.ps-ukr-brodno.sk

Z námestia vidieť Kostol Všetkých božích svätých. Brodno je samostatná rímskokatolícka farnosť  https://www.brodno.fara.sk pod ktorú patrí mestská časť Vranie. Je tu postavená základná škola s materskou školou, pošta, kultúrny dom, knižnica a ako bývalá samostatná obec má vlastný cintorín.

Pôsobí tu aktívne DHZ, ktorý má vybudovanú vlastnú hasičskú zbrojnicu. Viac informácií o DHZ sa dozviete na http://www.dhz-brodno.szm.com

Základná škola v Brodne pôsobí od 10.12. 1925 a v dnešnej budove sídli už 45 rokov. Viac informácií sa dočítate na:http://www.zsbrodza.edu.sk

Okolie Brodna spolu aj s priľahlou mestskou časťou Vranie ponúka okrem športovo-oddychových aktivít aj zaujímavé pešie a cykloturistické trasy do okolitej prírody prípadne okolo rieky Kysuca. Pri rieke je vybudovaný rybník.