Obec Brodno

Dni obce Brodno - erbové slávnosti

AA erb

Dňa 25.08.2018 v Areáli ZŠ Brodno sa uskutočnia Dni obce Brodno - erbové slávnosti na ktoré Vás pozýva poslanec Ing. Ján Pažický.

Príďte osláviť našu obec a zabavte sa s nami.

Viac informácií

Fotky od Fera Štefanika

Snimka obrazovky 2018 05 04 o9.21.33Náš rodák Fero Štefánik nám poslal fotky ktoré urobil 28.4.2018, keď lietal nad Brodnom.

Ak niekedy uvidíte krúžiť lietadlo na Brodnom tak mu zamávajte - rodákovi nášmu.

Fero ďakujeme.

Viete ktorý známy herec vždy hovoril že lietať ma naučil Fero Štefánik? 

Viac informácií

Deň Zeme jarné upratovanie

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme, v sobotu 21. apríla usporiadali mestské časti Brodno a Vranie v spolupráci so Základnou školou Brodno čistenie nášho okolia, a to najmä potoka Brodnianky, Toboliek a brehov Kysuce.

Akcie sa zúčastnilo asi 40 dobrovoľníkov - žiaci ZŠ s členmi pedagogického zboru, členovia ZO JDS Brodno, občania Brodna a Vrania a miestni poslanci. Počas doobedia sa vyzbieralo  niekoľko desiatok vriec odpadkov.

 

Viac informácií

Veľkokapacitné kojtajnery

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53

 Milí Žilinčania,

 Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

 Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

 Od 20. 3. do 24. 3. 2018 – Brodno,

 

Viac informácií

Územné rozhodnutie

AA erb

Dôležitá skutočnosť a ďalší úspech zaznamenal pre nás poslanec pán Ing. Pažický a to Územné rozhodnutie pre zosuv a sanáciu svahu - úprava toku Brodnianka.

Oporný múr

Dočasná preložka potoka.

 

 

 

 

Viac informácií

Úprava toku Brodnianka - Interpelácia Poslanca - odpoveď.

AA erb

Na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ zo dňa 18.09.2017, v ktorej sa informujete k pripravovanej stavbe: „Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka“, riešenie aktuálneho zosuvu svahu v hornej časti potoka Brodnianka, ako aj stav prípravy stavby: úprava MK + premostenie potoka v Brodne Vám odpovedáme:

Úprava toku Brodnianka a úprava miestnych komunikácií + premostenie potoka v Brodne

 

 

 

 

Viac informácií

Zápisnica zo stretnutia poslanca s občanmi Brodna

AA erb

Dňa 22.01.2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí na rok 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina komisár MP Mgr. Martin Matejko.  

Viac informácií

Staronová téma - Rekonštrukcia potoka

AA erb

Budú to pomaly 4 roky keď som napísal tento príspevok na ktorý ma inšpirovala vtedajšia schôdza s pánom poslancom Janom Pučekom .

Na ten dnešný príspevok zasa schôdza ktorú mal súčasný poslanec Ing. Ján Pažický ktorý už 3 roky aktívne pokračuje v tom čo začal Ján Puček, aby sa rekonštrukcia potoka realizovala. 

Dnes 25.1.2018 pripomínam príspevok z roku 2014 a to preto že by bolo už dobré keby sa rekonštrukčné práce na potoku zahájili čo najskôr a spoločne s rekonštrukciou aj rozšírenie vozovky od autobusovej zastávky až po RD pána Valcharčiaka.

 

 

 

 

Viac informácií

Brodno má oficiálny erb


AA erbĎalšou mestskou časťou s vlastným erbom je Brodno 

 Žilina 4. 9. 2017 – Žilinská mestská časť Brodno má od včerajšieho dňa svoje nové symboly. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Brodno a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za volebný obvod číslo 8, predovšetkým poslanec Ján Pažický.

 V súčasnosti je Brodno jednou z 20 mestských častí krajského mesta Žilina. Potreba erbu pre túto mestskú časť vznikla najmä zo strany občanov a poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zachovali významné medzníky viažuce sa na túto lokalitu. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto Igor Choma a poslanci za volebný odvod č. 8 žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.

 Slávnostné odhalenie symbolov sa konalo 3. septembra 2017 v Brodne, ktorého sa zúčastnili primátor Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanec mestského zastupiteľstva Ján Pažický s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalší vzácni hostia. Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.

 Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte striebroodetý pltník v zlatom klobúku a veste, držiaci zlaté veslo a stojaci na zlatej plti, vyrastajúcej zo strieborného zvlneného pruhu.

 

PhDr. Pavol Čorba

hovorca mesta

  

 

 

 

Viac informácií

Súťaž "Jeseň a Brodno"

AA erbVýsledky fotografickej súťaže z názvom "Jeseň a Brodno"

po oboch kolách si môžete pozrieť tu:

 

Viac informácií

Pozvánka pána poslanca Ing. Jána Pažického

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45

 Vážení občania,

dovoľujem si Vás touto cestou srdečne pozvať na slávnostný ceremoniál pri príležitosti uvedenia do života/predstavenia symbolov mestskej časti Brodno.

 Ceremoniál sa uskutoční v nedeľu 3.9.2017 v Kultúrnom dome v Brodne so začiatkom o 14,00 hod. Zúčastnia sa ho vzácni hostia, a to pán župan, pán primátor, Herold Slovensko, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave a ďalší významní hostia.

 

 

Viac informácií

Výsledok 1. ročníka futbalového turnaja o pohár poslanca mestskej časti Brodno.

A brodnoFutbalový turnaj o putovný pohár poslanca mestskej časti Brodno výhral náš domáci  klub RTJ BRODNO 

Srdečne GRATULUJEME.

 

Viac informácií

1. Ročník futbalového turnaja o pohár poslanca mestskej časti Brodno.

A brodno

Futbalový klub RTJ BRODNO Vás srdečne pozýva na 1. Ročník futbalového turnaja o pohár poslanca mestskej časti Brodno.

Nakoľko je to po dlhom-dlhom čase prvá športová akcia v našej obci, chceli by sme ju do budúcna ďalej rozvíjať a vytvoriť niekoľkoročnú tradíciu.

 

 

Viac informácií

Športové hry seniorov

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Dňa 15. 6. 2017 sa na ihrisku ZŠ Martinská v Žiline konal už 9. ročník Okresných športových hier Jednoty dôchodcov. V tomto roku sa  súťaži po prvýkrát zúčastnili zdatní športovci aj z našej ZO JDS. A veru úspešne. Za svoje výkony získali 6 cenných medailí:

Viac informácií

Diaľnica D3 výjazd z tunela a napojenie v našej obci Brodno

Snimka obrazovky 2014 05 28 o19.46.54Aktuálny stav diaľnice si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz:

http://zilinskedialnice.sk/category/d3-zilina-strazov-zilina-brodno/ 

D3 pri Žiline dlhý 4,3 kilometra postaví konzorcium stavebných firiem Eurovia, Stavby mostov Slovakia a Hochtief. V pondelok s nimi Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu. Cestu majú dokončiť v roku 2017.

Viac informácií

Zabijačka 2017

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Stretnutie seniorov v novom roku

   Dňa 14. 1. 2017 sme sa po prvýkrát spoločne stretli v novom roku pri zabíjačkových špecialitách. O špeciality sa opäť postaral náš šéfkuchár Jožko Moravec  a Janko Barčík spolu s niektorými našimi členkami. Nechýbali ani výborné koláčiky a občerstvenie. Stretnutie pozdravili svojou účasťou naši poslanci MZ Ján Pažický a Ján Púček a za mesto Žilina  1. viceprimátor pán Patrik Groma.

Viac informácií

Mesiac úcty k starším v ZO JDS v Brodne

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47 Mesiac úcty k starším v ZO JDS v Brodne

Dňa 16. 10. 2016 sme sa stretli  v Kultúrnom dome v Brodne na slávnostnej členskej schôdzi z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V spolupráci s pánom poslancom za náš volebný obvod Ing. Jánom Pažickým sme medzi nami privítali 10 najstarších obyvateľov našej mestskej časti. 

 

Viac informácií

Fero Štefánik a jeho fotky

Snimka obrazovky 2016 10 12 o13.15.21

Brodno ma svojich rodákov po celom svete. Najviac ich je hádam v Bratislave kde skončili po štúdiách na vysokej škole. Jedným z naších rodákov je aj Ing, František Štefánik, ktorého sme vydávali a opäť môžeme vidieť lietať ponad našu obec Brodno.

Ja som ho požiadal aby nám poskytol fotografie ktoré od fotil  z lietadla. Dnes 12.10.2016 som ich dostal na mail fotky z 1.10.2016 aj s popisom od autora.  Text mailu je uvedeným nižšie.

Veľmi často herec Michal Dočolomanský hovoril, že lietať ma naučil Fero Štefánik.

Ak uvidíte lietať lietadlo ktoré je na obrázku tak viete že nad nami lieta náš rodák Fero.

Viac informácií

Názvy ulíc v našej obci - čo by mali občania urobiť

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53V našej obci máme pomenované ulice. vylývajú nám z toho aj povinnosti. Čo má občan našej obce urobiť?

Občan musí zájsť na Mestský úrad v Žiline, klientské centrum. Je potrebné vypísať Žiadosť o určenie orientačného čísla na budovu - žiadateľom musí byť niekto z aktuálnych vlastníkov predmetnej nehnuteľnosti. K žiadosti prikladá:

Výpis z katastra nehnuteľností a Kópiu z pozemkovej mapy - stačí, ak si to stiahne z katasterportalu SR, nemusí to byť oficiálny doklad s kolkom.

Po pridelení orientačného čísla dostane Oznámenie o pridelené orientačného čísla, na základe čoho si môže začať vybavovať nový OP a pas - tieto zmeny by mali byť bezplatné, nakoľko sa tak deje na základe prijatia VZN.

Viac informácií

Vranie je treťou mestskou časťou, ktorá má svoj erb - Gratulujeme!

Snimka obrazovky 2016 02 29 o11.59.54Vranie je treťou mestskou časťou, ktorá má svoj erb

 Žilina 29. 02. 2016 – Žilinská mestská časť Vranie sa tiež dočkala svojich nových symbolov. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Vranie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma a poslanec za obvod číslo 8 Ján Púček.

Viac informácií

Výzva na občanov a pána poslanca, aby aj Brodno malo svoj Erb

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45

V predchádzajúcom článku s názvom Vranie je treťou mestskou časťou, ktorá má svoj erb Chcem za seba pogratulovať Naším susedom k tomuto úspechu.  

 Dovoľujem si vyzvať nášho pána poslanca Ing. Jána Pažického aby pre našu obec zabezpečil najskôr výber erbu a následne všetky dokumenty aby aj naša obec Brodno mala svoj erb.

 

 Bíroš ml. nakreslil štyri návrh ako by mohol vyzarať ERB pre našu obec Brodno

Viac informácií

Výročná členská schôdza

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Výročná členská schôdza

Činnosť našej ZO JDS za polrok roka 2015 sme bilancovali na výročnej členskej schôdzi 7. 2. 2016.

Viac informácií

Novoročná vychádzka do prírody

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Novoročná vychádzka do prírody

Začiatok roka 2016 sme privítali zdravotnou vychádzkou do prírody. V nedeľu 3. januára sme sa stretli na Tobolkách a odtiaľ naša trasa viedla na Ruskovy.

Viac informácií

Pred silvestrovské stretnutie

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Pred silvestrovské stretnutie

V decembri sme sa rozlúčili s rokom 2015 príjemným posedením v stredu 30. 12.2015,  deň pred Silvestrom.

Viac informácií

Jesenné akcie JDS v Brodne.

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47 Z jesennej činnosti našich seniorov:                                         

1, Mesiac úcty k starším

2, Brigáda našich členov 

3, Medzinárodný deň vojnových veteránov

                                  4, Adventné  stretnutie

                                  5, Posedenie s urbárnikmi pri guľáši

 

 

Viac informácií

Zverejnenie otázok a odpovedí zo stretnutia občanov s vedením mesta

 Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53Časť A: Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí:

Sú tu iba otázky  a odpovede týkajúce sa našej obce. 

 

Viac informácií

Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne sa opäť modernizuje

Snimka obrazovky 2014 06 08 o7.11.19

Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne sa opäť modernizuje.

Žilina 13. 11. 2015 – Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne dostal do užívania protipovodňový balík prvej pomoci, ktorý odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Hasičské vybavenie prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s dobrovoľnými hasičmi v Žiline na Námestí Andreja Hlinku.

 

 

 

 

Viac informácií

Výstavba tunela Strážov - Brodno - stav 9.11.2015


Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.31.359.11. 2015 Ako pokračuje výstavby tunela a mostov diaľnice Strážov Brodno.  

 Informácie o pokračovaní výstavbu tunela a mostov na diaľnice D3 Strážov - Brodno boli uverejnené na: https://www.youtube.com/watch?v=6gPdZQbnDrM

 

 

 

Viac informácií

Dočasný most do Vrania otvorený

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53Vo Vraní otvorili dočasný most cez rieku Kysuca

Žilina 27. 10. 2015 – V žilinskej mestskej časti Vranie bol vybudovaný dočasný most cez rieku Kysuca, ktorý umožní prístup obyvateľom Vrania počas uzávierky Drozdej ulice v smere od Považského Chlmca. Vyhlásenie havarijného stavu prístupovej cesty primátorovi mesta navrhol Krízový štáb mesta Žilina po stretnutí so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a zhotoviteľom stavby Združením D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktoré buduje tento úsek diaľnice D3 zo Žiliny smerom na Kysuce.

 

Viac informácií

Názvy ulíc

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53Dovolím si Vám dať do pozornosti novú rubriku: „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina“, na ktorej nájdete nielen zoznamy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina, mapky s novými názvami ulíc v mestských častiach: Brodno, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota, zoznam súvisiacich všeobecne záväzných nariadení, ale aj pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, postup pri zmene adresy trvalého bydliska a ďalšie súvisiace informácie.

Viac informácií

Putovanie za Patrónkou Slovenska

                                         Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Putovanie za Patrónkou Slovenska

 Dňa 15. 9. 2015  sme sa  naši dôchodcovia vybrali  na celonárodnú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Načerpali sme veľa duchovných síl, zažili sme príjemnú atmosféru a cestu. Cestou naspäť sme sa zastavili na Skalke pri Trenčíne, kde žili svätý Beňadik a svätý Svorad. Legenda  hovorí o prepadnutí  svätého Beňadika zlodejmi, a keď im nemal čo dať, zhodili ho zo skaly do Váhu. Cesta domov rýchlo ubehla a nám zostal krásny zážitok, ktorý by sme si chceli o rok zopakovať.

Viac informácií

Vyšné Ružbachy

                Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Naši dôchodcovia na omladzovacej kúre

V termíne 30. 8.  – 5. 9. 2015 sa 5 našich členov Jednoty dôchodcov  v Brodne zúčastnilo na omladzovacej kúre v kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch. Boli veľmi spokojní s kúpeľnou liečbou, stravou a ubytovaním. Nešetrili ani chválou na krásnu prírodu v okolí kúpeľov.   Keďže chceme mať v dedine pekných mladých dôchodcov, dúfame, že v budúcnosti sa takejto akcie zúčastnia aj  ďalší naši členovia.

 

 

Viac informácií

Stretnutie v prírode

                             Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47    Stretnutie v prírode

Dňa 29. 8. 2015 sme sa členovia Jednoty dôchodcov  v Brodne  stretli na spoločnej opekačke v peknom prírodnom prostredí na Tobolkách. Opiekli sme si špekáčiky a slaninku, bolo aj čím zahasiť smäd a zaspomínali sme si aj na našich otcov, ktorí bojovali v SNP. Prekvapenie nám pripravila jedna z našich členiek Hanka Vallová, ktorá pozvala muziku z Terchovej na spríjemnenie nášho posedenia.

 

Viac informácií

Riešenie dopravy v Brodne a vo Vraní návrh.

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53Ako bude pravdepodobne riešená doprava v Brodne viď obr.

Viac informácií

Stretnutie dôchodcov

  Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47Stretnutie seniorov v Brodne

 Dňa 4. 7. 2015 sa členovia ZO JDS v Žiline – Brodne z príležitosti sviatku Cyrila a Metoda stretli na svojej prvej členskej schôdzi v Kultúrnom dome v Brodne.

Viac informácií

Klub dôchodcov našej obce

Snimka obrazovky 2015 07 15 o17.32.47ZO JDS v Žiline - Brodne bola založená na ustanovujúcej schôdzi 7. 6. 2015 ako 24. organizácia JDS v okrese Žilina.

Viac informácií

Mostíky nad potokom schválené

erb Dôležitým bolo prerokovanie investičného zámeru mesta spojený s úpravou toku Brodnianka, ktorý inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma, aby takouto formou pomohol občanom mestskej časti Brodno. Spoluúčasť mesta Žilina na predmetnom investičnom zámere je v predpokladanom rozsahu 17 premostení a prislúchajúcej cestnej infraštruktúry, z čoho sa predpokladá zrealizovanie 4 cestných mostov a 13  premostení k rodinným domom. Poslanci schválili záväzné stanovisko mesta Žilina, nakoľko projekt má priamy dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2016.

Viac informácií

Zápis so stretnutia s poslancami 8.4.2015

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45

ZÁPISNICA zo zasadnutia Výboru č. 8

stretnutie poslancov s občanmi Brodna Dňa 8.4.2015 o 17,00 hod. v ZŠ Brodno sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov: Ing. Ján Pažický a Ján Púček.

Viac informácií

Potok a elektrické káble v našej obci a iné problémy

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45Popri plánovanej rekonštrukcií potoka Brodnianka riešiť inžinierske siete pozdĺž celej dĺžky potoka. Ak už bude obec rozkopaná tak nech sa vtedy zrealizujú aj ostatné inžinierske siete ktoré nie sú dokončené a nech sa do zeme uložia všetky káble. Pre informáciu takto vyzerajú naše ulice plné káblov krížom krážom.

Viac informácií

Úprava názvov ulíc v našej obci - list poslanca

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45V súvislosti s možnosťou pripomienkovať pripravované názvy ulíc v Brodne som ako poslanec za príslušný volebný obvod využil zvolanú Výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva UKR Brodno, ktorá sa konala dňa 14.3.2015

Viac informácií

Prejav poslanca Ing. Jána Pažického na zasadnutí mestského zastupiteľstva

Vážený pán primátor, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní,

Určite si všetci živo pamätáte povodne z júla minulého roka, ktoré zasiahli Žilinu a okolie. Aj v Brodne opakovane úradoval potok Brodnianka, ktorý sa vylial z koryta a spôsobil veľké škody na okolitých rodinných domoch a pozemkoch. Situáciu ohľadne skrotenia Brodnianky sa snažia riešiť zainteresované osoby a rôzne inštitúcie už možno aj niekoľko desaťročí.

 

Viac informácií

Fašiangy a pochovávanie basy 2015 v Brodne


Snimka obrazovky 2015 02 14 o16.39.45V sobotu 14.2.2015 sa konalo tradičné chodenie po kobelici.  

Viac informácií

Termíny stretnutia poslanca s občanmi

Snimka obrazovky 2015 02 07 o19.27.29Harmonogram stretnutí poslanca s občanmi.

Viac informácií

Štatistika roku 2014

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45Podľa údajom z matriky sa v roku 2014 v Brodne:

1, Narodilo 12 detí.

2. Zomrelo 14 občanov.

3. Na trvalý pobyt prihlásilo 49 občanov.

Viac informácií

Výsledky volieb

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45Výsledky komunálnych volieb v Žilina a volebnom obvode č. 8.

Za primátora Žiliny bol zvolený súčasný primátor pán Ing. Igor Choma - gratulujeme.

Výsledky volieb poslancov za náš volebný obvod sú následovné:

1,  Ing. Ján Pažický 789 hlasov

2,  Ján Puček 756 hlasov

3,  Emília Talafová 553 hlasov.

Zvoleným poslancom gratulujeme.

 

 

Viac informácií

Poslanecký obvod č. 8 - stretnutia s poslancom a zápisy so stretnutí

Najbližšie stretnutie s poslancom pánom Jánom Pučekom by malo byť 23.9.2014 o 17.00 v ZŠ Brodno.

Viac informácií

Dlhoročný problém Brodňanov bude vyriešený

minister zivotneho prostredia SR Peter Ziga v BrodneDlhoročný problém Brodňanov bude vyriešený - Tlačový správa.

Minister životného prostredia SR Peter Žiga v Brodne

Viac informácií

BÚRKA 21.7.2014 a následky po nej

Snimka obrazovky 2014 07 25 o6.29.48

21.7.2014 Bola v Brodne poriadna búrka jej výsledok je na fotografiach.

Viac informácií

Mapa vodovodu a kanalizácie v obci - súčasný stav a výhľad

Mapa vodovodnej siete a kanalizácie v našej obci od firmy SEVAK.  Kliknite na odkaz a otvorí sa Vám PDF súbor. Červenou farbou je označená kanalizácia a zelenou farbou vodovod.

Viac informácií

Už aj obec Brodno má svoj vlastný web

Už aj naša obec má vlastné ( neoficiálne) web stránky. Sú určené pre  informovanie občanov žijúcich v našj obci, pre naších rodákov ktorý bývajú nimi obce a pre návštevníkov aby sa mali kde poinformovať o histórií a úspechoch našej obce Brodno.

 

Viac informácií

Pozemkové spoločenstvo

Snimka obrazovky 2014 06 18 o10.50.51Výbor spoločenstva UKR Brodno spustil do prevádzky svoj vlastný web. Kliknutím na odkaz sa dostanete na ich web stránku. http://www.ps-ukr-brodno.sk/

Viac informácií

Nočná hasičská súťaž Brodno 3 ročník

Snimka obrazovky 2014 06 08 o7.11.19V sobotu 7.6.2014 večer sa v areáli "Hasičov na Tobolkách" v Brodne konala "Nočná hasičská súťaž" - jej 3. ročník. Niekoľko fotografií z tohoto večera je uvedených nižšie.  

Viac informácií

Vznikne nová ulica

V lokalite  Orčiešová vznikne nová ulica. Budúci stavebníci z Brodna sa po rokoch vybavovania dočkali. Vlani schválené Územné rozhodnutie je od apríla 2014 právoplatné. Konečne môžu začať vybavovať stavebné povolenie a stavať.

Viac informácií

Stretnutie občanov s poslancom 20.5.2014

Snimka obrazovky 2015 03 11 o5.43.45Dňa 20. 5. 2014 o 17.00 hod. sa konalo v jedálni ZŠ Brodno stretnutie občanov s poslancom  pánom Pučekom. 

Pán poslanec oboznámil prítomných s programom. Informoval občanom o prebiehajúcich prácach na oprave výtlkov a novom koberci na ceste okolo cintorína. 

 

Viac informácií